Ετικέταάνθρωπος

Σύγκρουση στη μυθοπλασία: 6 παραδείγματα

Τι είναι η σύγκρουση σε μια ιστορία; Γιατί έχει σημασία και για ποιο λόγο υπάρχει; Διάβασε 6 παραδείγματα διαφορετικών τύπων συγκρούσεων από βιβλία και γιατί εκπληρώνουν το στόχο τους. Αρχικά, τι εννοούμε σύγκρουση και γιατί έχει σημαντικό ρόλο στην πλοκή; Η «σύγκρουση» είναι τόσο η αντιπαράθεση μεταξύ δύο χαρακτήρων, είτε τα εμπόδια που συναντά ο ήρωας προσπαθώντας να πετύχει το στόχο του. Χωρίς...

Κοινωνικές συμβάσεις

Περίμενε κάποια ώρα, μέχρι να σκοτεινιάσει τελείως. Πλησίασε προσεκτικά. Δεν ήθελε να τον δει κανένας εκεί. Είχε σκύψει το κεφάλι του μέσα στο γιακά του παλτού του. Ευτυχώς η είσοδος του κτιρίου δεν βρισκόταν σε κεντρικό σημείο και δεν υπήρχαν περαστικοί.

Ιστορικό

Επιλέξτε Κατηγορία

error: Content is protected !!